30 november 2009


Yo! Höst övergår snart till vinter, och december handlar som vanligt mest om att handla.
Om du likt oss inte riktigt är nån friluftsmänniska, utan hellre spenderar dagarna inomhus
med värmande sprit och snurrande vax rekommenderar vi
ett besök hos våra vänner på Coulisse Records.

Där hittar du tung svensk hiphop, och förutom skivor med bl.a
Growin Pains, Absent Minded, Goldmine, P.S. aka Tha Marginal Error,
Menteroja, Rusty James & Aegiz, Ship Of Fools, Fourth World
och en massa annan bra skit du borde ha i din skivback
har dem också tillverkat nya porträtt av gamla hjältar, på vinylskivor.
Dessa sprayade porträtt föreställer bl.a Gill Scott Heron, Miles Davis och ODB.
Du finner dem under kategorin ''Streetart'' på hemsidan.

Är du hypokondriker eller bara lite allmänt försiktig i dessa tider och är besluten
att överleva den kommande vintern borde du inte bara haffa en flaska Alcogel,
du gör helt klart bäst i att även vaxinera dig mot svindålig musik!

Yo! The fall is soon to be winter, and december is as usual all about spending.
If you, like us, really aint down with that open-air-lifestyle but rather spend
the cold dayz inside together with warming liquor and spinning wax,
we recommend a visit to our friends at Coulisse Records.

There you can do some online cratediggin' and find fresh
Swedish ish like Growin Pains, Absent Minded, Goldmine,
P.S. aka Tha Marginal Error, Menteroja, Rusty James & Aegiz,
Ship Of Fools, Fourth World + stacks of realness
from American labels as well.


100% Vinyl!

Coulisse Records (Worldwide Shipping)
27 november 2009

Intervju: MADMAN

Under en längre period har praktiskt taget varenda stupränna i
de centrala delarna av stan dekorerats med silverfärg.
''MADMAN'' kan man läsa på de mörka stolparna,
vilka vittnar om en högerhänt person som frekvent
rör sig genom stadskärnan och gatorna som lämnar den.
Vi talar inte om färg uppslängd på måfå bara för att det är centralt,
stora tags som med all säkerhet kommer buffas inom ett par dagar,
utan om mycket välplacerade tags som kanske går miste hos svenne banan
men som inte undgår ett par vana graffitiögon.

Han serverar linjer gjorda med knivskarp precision och vanan att
hantera en sprayburk lyser igenom varje bokstav och attityden i dem
blandas inte sällan med mjuka dekorativa inslag runt och inom målningarnas ramar.
Madman's pieces skulle i jämförelse med mycket av det som läggs i Västerås
just nu kunna liknas vid en taggad Big L vs. Lorentz & M.Sakarias på en champagnebakfylla,
men kanske är det bara jag som alltid har tyckt att wildstyle innebär
riktiga utmaningar och definierar en målares skillz på ett mer direkt sätt
än mycket av det som fått den yngre generationen att jubla.

Hursomhelst, vi bestämde oss för att hooka upp med snubben
och kolla om han är lika galen som namnet antyder,
och varför han har denna vurm för Pilot's silverpennor.

021Hndstls: Presentashun. Vad skriver du?

MADMAN: MADMAN

021Hndstls: Vilka crews reppar du?

MADMAN: TRO, TP, MIC

021Hndstls: Vad betyder respektive crew?

MADMAN: Sorry hemligt, den som vet.....

021Hndstls: Vilka brukar du måla ihop med?

MADMAN: Jag håller mig till några få vänner..
vill inte ha för många kockar i köket

021Hndstls: Vad fick dig att bli intresserad av graffiti?

MADMAN: Färg och form, friheten där jag kan bestämma vad jag vill göra

021Hndstls: ''MADMAN''.. hur relaterar du till den konkreta
betydelsen av det namnet? Är du en galen snubbe??

MADMAN: Det är viktigt med hur man väljer tags..
Just MADMAN valde jag på grund av att den
har ett skönt flow och att den sticker ut.
En skön kombination av bokstäver som är helt off
De flesta genier har vid något tillfälle kallats galna haha

021Hndstls: Några speciella writers/stilar du gillar?

MADMAN: Det finns en hel del där ute, jag gillar genomtänkta stilar där
man ser att någon har lagt ner tid och energi på att utveckla sin stil.
Det finns allt för många som gömmer stilen bakom färger, då blir det tråkigt.
Eller när man ser någon BAJTA från andra, vilket idag kallas för ”inspiration”,
då faller det platt och det spelar ingen roll vad folk väljer att kalla det.
BAJTA är stöld och då har du inget att komma med,
du snor från andra helt enkelt, gillar inte sånt.
Det är som att se en flintis gömma sig under peruk
eller någon som hänger ena ögat på vad du gör

021Hndstls: Går man runt på stan helt casual ser man
en hel del tags du gjort, och om man vet vart man skall titta
kan man även skymta välgjorda pieces och cleana throw'up's..
är det något speciellt du gillar att göra eller måla på?


MADMAN: Tags är rötterna till allt.. även om jag gillar det så går det inte upp mot en skön målning.
Vad jag målar på har ingen som helst betydelse så länge jag kan sätta dit det jag har tänkt mig.
Tags är lite av cheap fame, vem som helst kan dra tags men få kan bränna med stil

021Hndstls: Merparten av dina tags som sitter runt om
i centrum är gjorda med silverpenna, vad är det som
fått dig att använda just detta verktyg så mycket?

MADMAN: Jag är sponsrad av Pilot med silver markers (BLINK BLINK)

021Hndstls: Dippy revs för lite mer än ett år sedan,
har det påverkat ditt målande på något sätt?

MADMAN: No

021Hndstls: Hur ser du på t.ex Nolltolerans-Sthlm
och effekterna av en repressiv graffitipolitik?

MADMAN: Det kan aldrig ta kreativiteten ur en människa eller sätta stop för det.
Spelar ingen roll vad dom hittar på för lagar, vill du skapa så gör du det.
Det som är fel med nolltoleransen är kollektiv bestraffning.
Var och en bär ansvar för sina handlingar,
lagen säger att man inte ska ”utsmycka” andras egendom utan lov,
men att förbjuda det helt och tvångssanera lagligt utförda jobb
eller att inte kunna erbjuda lagliga alternativ är fel metod

021Hndstls: Gör du något annat kreativt inom
bild/formspråk eller målar du bara graffiti?


MADMAN: Jag fotograferar en del och jobbar lite på metalltråds skulpturer just nu

021Hndstls: Graffiti kopplas ofta samman med Hiphop-kulturen,
fyra element osv… Hur ser du på det?


MADMAN: Graffiti fanns långt innan hiphopen föddes,
för min del var det graffiti som fick upp mina ögon för resten av kulturen.
Just idag känner jag inte att graffitin har något gemensamt
med resten av kulturen så som resten av kulturen har utvecklats,
men kanske det vänder en dag utan bling.. vem vet

021Hndstls: Vad tycker du om scenen i Västerås just nu?

MADMAN:
FUCK WESTAROSE!
Världen är för liten för att jag ska bry mig om staden jag bor i.
Västerås är genomsyrad av bönder och ASEA-mentalitet.
Jag bombar den med tags för att jag inte har en riktig atombomb

021Hndstls: Har du målat i några andra städer/länder?

MADMAN: Finland, Danmark, Norge, Tyskland,
Grekland, England och en del svenska städer
Jag älskar Tyskland och Danmark, tokfeta länder

021Hndstls: Har du åkt fast nån gång?

MADMAN: Vadå?

021Hndstls: Vad motiverar dig att välja det här trots riskerna?

MADMAN: Jag ser det inte som att jag tar någon risk.
För mig finns det inget som kan begränsa mig från att vara kreativ.
Vill jag måla så målar jag, spelar ingen roll vart eller på vad
så länge jag känner att jag har tid att göra det jag vill göra

021Hndstls: Hur länge kommer du att måla tror du?

MADMAN: Tuff fråga.. jag vet inte, kanske så länge det finns något att måla på.
Jag har pärmar fyllda med idéer sparade som jag vill måla, och det fylls på varje dag.
Ja, time will tell..

021Hndstls: Har du nån vrickad händelse att berätta om?

MADMAN: Allt för många för att välja bland

021Hndstls: Nånting du vill säga till folket därute? Shoutoutz?

MADMAN: Mina vänner vet vad jag tycker om dom, mer behöver jag inte säga.

It ain’t over BITCH!
During a longer timespan practically every rain gutter in the
central parts of the city has been decorated with silver-ink.
''MADMAN'' is to be read on the dark poles which bear witness of a right-handed
person that frequently moves through the city centre and the streets that leave it.
We're not talking 'bout paint that's thrown up at random just cuz
it's a central spot, tags that certainly will get buffed within a couple
of dayz, but 'bout very well placed tags that may not be noticed by the
average person passin' by, but surely unavoidable to a pair of graffiti-eyes.


He serves us lines done with knife-sharp precision and he's rockin' the can
in such way that the attitude and skillz shine through every letter,
and it's not seldom fused together with soft and decorative
elementz in- and outside the frames of the piece.
His style differs from much of the shit done in Westaroze right now,
and could be compared to Big L in his prime vs. Lorentz & M.Sakarias
(Swedish bubblegum-rap) on a Champagne-hangover.
But maybe it's just me, that always said that wildstyle involves
real challenges and defines a writers skills more directly than much
of the crap that's being celebrated by the younger generation.


Anywayz, we decided to meet up with the guy and check if he's as looney
as the name suggests and why he seems so addicted to Pilot's silver markers.

021Hndstls: Presentashun. What do you write?

MADMAN: MADMAN

021Hndstls: What crews do you rep?

MADMAN: TRO, TP, MIC

021Hndstls: What does the abbreviation's stand for?

MADMAN: Sorry secret, the one who knows knows..

021Hndstls: Who do you usually paint with?

MADMAN: I stick to a few friends.. Don't want too many chefs in the kitchen

021Hndstls: What made you interested in graffiti?

MADMAN: Colours and shapes, the freedom to choose what I wanna do

021Hndstls: ''MADMAN''.. How do you relate to the
concrete meaning of that name? Are you a craze dude??


MADMAN: It's important how you choose tags..
MADMAN I specificially chose cuz it's got
a nice flow and the fact that it sticks out.
A pleasant combination between letters that's off the hook.
The most genius's have at some point been called mad haha


021Hndstls: Any specific writers/styles you like?

MADMAN: There's a whole lot out there, I like thought-through
styles where one can see that it's been time and energy put into
it in order to develop his own style. There is far too many that
hides the style behind colours, by that it gets boring.
Or when you see someone BITE from others, which today
is referred to as ''inspiration'', then it falls flat and
it doesn't matter whatever people wanna call it.
BITING is theft and then you got nothing to come
up with, you steal from others, i don't like that shit.
It's like seeing a bald man hiding under a wig,
or someone that hangs an eye on what you do


021Hndstls: If one walk around in the city then many of your tags are to be seen,
and if one knows where to look at some well-done pieces and clean throw-up's
can be spotted.. Is there somethin' special you like to do or write on?


MADMAN: Tags is the roots to everything.. even if I like it it doesn't beat a fresh piece.
What I write on has no significance at all as long as i can execute what i have in mind.
Tags is kinda like cheap fame, anyone can do tags but a few can burn with style


021Hndstls: Most of the tags you got in the city centre are made
with silver markers, what's got you so devoted into using that?


MADMAN: Im sponsored by Pilot with silver markers (BLINK BLINK)

021Hndstls: Dippy (a well known Hall of Fame) was brought to the
ground about a year ago, has that affected your writing in any way?


MADMAN: No

021Hndstls: What's your opinion about, for example, Zero Tolerance-Stockholm
and the effetcs of repressive politics regarding graffiti?


MADMAN: It can never take the creativity off a person or stop it.
It doesn't matter whatever laws they make up, if you wanna create then you do it.
What's wrong with zero-tolerance is the collective punishment.
Each and everyone is responsible for ones actions, the law says
that you shouldn't ''decorate'' others property without permission,
but to totally forbid it and force-buff pieces that were made legally
or not to be able to offer legal alternatives is the wrong method


021Hndstls: Do you do other creative things
in the compounds of art or is it just graffiti?


MADMAN: I do some photography and right now
I'm working on some metal-thread sculptures


021Hndstls: Graffiti is often linked together with the culture
of Hiphop, 4 elementz and such.. What do you think of that?


MADMAN: Graffiti existed long before hiphop was born, as for me
it was graffiti that got my eyes open to the rest of the culture.
Today I don't feel that graffiti has anything common with the
rest of the culture the way the rest of the culture has developed,
but maybe it will change one day without the bling.. Who knows


021Hndstls: What can you say 'bout the present scene in Westaroze?

MADMAN: FUCK WESTAROSE!
The world is too small for me to care about the city I live in.
Westaroze is permeated with hillbillies and ASEA-mentality.
I bomb it with tags cuz I don't have a real A-bomb


021Hndstls: Have you been writing in any other cities in sweden or abroad?

MADMAN: Finland, Denmark, Norway, Germany, Greece, UK and various Swedish cities.
I Love Germany and Denmark, great countries


021Hndstls: Ever got busted?

MADMAN: Say what?

021Hndstls: What motivates you to choose this risky business?

MADMAN: I don't see it like I'm taking any risk.
For me there is nothing that can limit me from being creative.
If I wanna write I write, doesn't matter where or on what as long
as I feel that I have the time to do what I wanna do


021Hndstls: For how long will you be writing?

MADMAN: Tough question.. I don't know, maybe as long as there is something to write on.
I have folders filled with saved ideas that i wanna paint,
and it's being filled every day. Yeah, time will tell..


021Hndstls: Got any crazy shit to share with us?

MADMAN: Too many to choose from

021Hndstls: Have you something to say to the people out there?
Shoutoutz?


MADMAN: My friends know what I think of them.
Need to say nothing more
It ain’t over BITCH!

23 november 2009

Tja!
Har varit en del meck med bloggen det senaste,
vi har ju alla våra privatliv att sköta och den har helt enkelt inte
varit prio-ett, detta i kombination med ytterligare en datorcrash har
litegrand gjort att motivationen att fortsätta göra det här
inte riktigt infunnit sig.
Men!
Med ny kamera och en del nytt att fota får vi trotsa novemberregnet.
Intervju-sektionen har ju inte heller uppdaterats,
dels för att ett av de crews vi ville tjöta med hoppade av,
och dels för att en målare vi tänkte prata med vill hålla en låg profil just nu.
Ett annat crew än det tidigare utlovade är på gång, dock befinner sig
en del av dess medlemmar utomlands vid detta tillfälle
så vi får se när den dyker upp.
Däremot har vi tagit ett snack med en av
Västerås mest namnkunniga målare,
men mer om detta under veckan.
P.E.A.C.E.