01 augusti 2010

Rusty James and Aegiz - War Stories | 2002På sönderbombade Andra Långgatan i Göteborg kunde man mellan 1999 och 2008
köpa skivor på Blenda som förutom elektronisk musik även sålde importerad
reggae på sju-tum, men kanske framförallt svensk och utländsk hiphop på vinyl.
Minns att en vän hade varit inne en dag nångång under 2002 och hittat ett ex av
en skiva med ett omslag som den gamla stilmästaren Dudes (HPC) hade målat.
Ingen av oss hade hört skivan då den plockades med i farten men eftersom
Rusty James från Mics Of Fury och Aegiz från Purple Orphans
(där även västeråsaren Mufakka ingick) var upphovsmännen och
dem dessutom hade ett riktigt snyggt omslag visste vi att
skivspelaren få sig en dos redig hiphop.

Inledande ''War Stories'' har en gitarrslinga och ett drivande beat som
genast tar oss med på en resa genom olika historiska krig, där Aegiz rappar ur en
soldats perspektiv direkt från fronten. Trots att berättelsen är fiktiv känns
den levande och ihop med musiken är det en låt som genererar rysningar som
Carl-Jan skulle ha sagt. Aegiz är en förutom en duktig beatmakare också en
förträfflig historieberättare, vilket han senare även skulle bevisa på låten
''Story'' som man kunde hitta på Jakten På Under-Orden 5 som
ni kanske minns släpptes genom Streetzone.

Vi får befogad skrytrap på nästa spår, ''Bringin' It Hard'' innan vi får följa med
på en annan resa i ''You Can't Hide'', här blir Aegiz påkörd av en bil, svimmar
av och möter en gestalt som visar honom bilder från hans barndom och sedan
från framtiden innan han vaknar upp med nya insikter. Detta är vemodigt,
beatet är baserat på stråkar och refrängen som består av sång är inte direkt
upplyftande. Men det är jävligt bra, och bättre blir det på ''It's About Time''
som är skivans sista spår. Stråkbaserat även här, dock ändrar beatet form efter
ungefär halva låten och ett par funkiga trummor tar vid som senare
tonas ut och
lämna en med känslan av att vilja ha mer.
Bra då att B-sidan kommer med hela instrumentaler.

Aegiz röst, flow och texter passar utmärkt över Rusty's beats och tråkigt
nog kom aldrig det planerade albumet och produktionsbolaget Doze som också
givit ut tre feta tolvor med P.S. aka Tha Marginal Error gick även det i graven.
Coulisse Records vet jag har ett fåtal ex i sitt lager, och den som gillar
Mics Of Fury gör självklart rätt i att hooka ett eget exemplar av denna klassiker.


On the thoroughly bombed street at Andra Långgatan in Gothenburg,
you could buy records from Blenda between 1999 and 2008. Besides
electronic music and imported seven-inchers with reggae, they also
had Swedish and foreign hiphop on vinyl. I remember a day in 2002
when a friend had payed a visit to 'em and came back with a record
that had it's front cover designed by the legendary stylemaster Dudes
from the HPC. None of us had heard the record since it was grabbed in
a hurry, but seeing that both Rusty James from the Mics Of Fury click
and Aegiz from Purple Orphans (where Westaroze-rapper Mufakka was
a member) was the ones behind it and the fact it had a really fresh looking
cover, made us certain that the turntable was about to get a dose of good hiphop.

First track ''War Stories'' got a guitarloop and a driving force to it that immediately
takes us on a journey through different wars, where Aegiz is rapping from the
perspective of a soldier at the front lines. Even though the story is fictional it feels
very vivid and together with the music it sends shivers down the spine.
Aegiz is besides a skilled producer also a great storyteller, which he proved
once again on the track ''Story'' from Jakten På Under-Orden 5
that was released through Streetzone.

We get some legitimate boast-rap on ''Bringin' It Hard'' before we are swept
off to another journey in ''You Can't Hide'', this time Aegiz is hit by a car, then
faints and meets some ghost-character that shows him images of both his childhood
and future, before he wakes up with new insights about life. This is a
melancholic track, the beat is based on stringed instruments and the sung
chorus ain't really uplifting. Yet it's dope, and it gets even better on the
last track ''It's About Time''. Stringed instruments occur here too, but then
the beat changes form and a couple of funky drums appear and further the
record is tuned out and leaves me with a feeling of wanting more.
Good then that the flip got full instrumentalz.

Aegiz voice, flow and lyrics fit perfectly on Rusty's beats
and it's sad that their planned full-lenght album and

Doze Production, that also released three 12'' with
P.S. aka Tha Marginal Error went down the drain.

Coulisse Records has got a few copies for sale and if you like
Mics Of Fury you should really
get your own copy of this classic.


Rusty James And Aegiz - War Stories